Hindari Bangga Pada Rezeki Yang Tidak Halal


Hindari Bangga Pada Rezeki Yang Tidak Halal 
Setiap manusia mendambakan kehidupan bahagia. tentram, dan jauh dari kata susah. Banyak hal yang kita lakukan demi ten/vujudnya apa yang kita impikan. Tidak jarang kita mengorbankan harta, waktu, dan tenaga untuk meraih apa yang kita sebut sebagai kebahagiaan. Di antara kita. banyak orang yang justru menempuh jalan yang saIah. JaIan yang sesat yang pada akhirnya menjerumuskan kita ke dalam jurang kesengsaraan. 

Sesungguhnya rezeki yang kita dapatkan dengan cara tidak halal hanya akan menimbulkan malapetaka. Bencana atau malapetaka akan menimpa orang-orang yang haus akan harta dan mendapatkannya dengan jalan tidak halal. Semakin seseorang mengejar kekayaan duniawi dengan jalan tidak halal, semakin banyak pula dirinya akan menerima azab dari Allah SWT. 

Seseorang yang dalam hidupnya menimbun kekayaan dari jalan yang haram, tidak mungkin merasakan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Harta dan kemewahan duniawi yang didapatnya justru akan membawa penderitaan yang berkepanjangan dalam hidupnya. Harta yang haram merupakan salah satu faktor utama yang menjadikan manusia selalu ditimpa 
bencana dan kesulitan dalam hidupnya. Berikut penjelasan mengenai betapa bahayanya mencari rezeki yang tidak halal. 

1. Tertolaknya Amalan 
Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh HRAth Thabrani. Ketahuilah bahwa suapan haram jika masuk ke dalam perut salah satu dari kalian, maka amalannya tidak diterima selama 40 hari. 

2. Tidak Terkabul Doa 
Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang lelaki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu, menengadahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan. “Wahai Rabbku! Wahai Rabbku!" Padahal makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram, maka bagaimanakah akan diterima doa itu? 

3. SebabTerkikisnya amal.  
Sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut. Tidaklah peminum khamr, ketika ia meminum khamr termasuk seorang mukmin. 

4. Kunci Pintu Neraka 
Sebagimana sabda Rasulullah sebagai berikut. Tidaklah tumbuh daging dari makanan haram, kecuali neraka lebih utama untuknya. 

5. Tertutupnya Pintu Hati 
Sebagaimana riwayatAt Tustari seorang mufassir juga mengatakan sebagai berikut. Barangsiapa ingin disingkapkan tanda-tanda orang yang jujur (shiddiqun), hendaknya tidak makan, kecuali yang halal dan mengamalkan sunnah. (Ar Risalah AI Mustarsyidin : hal 216). 

Posting Komentar untuk "Hindari Bangga Pada Rezeki Yang Tidak Halal "

Jangan lupa di share ya, agar kebaikan tidak berhenti di kamu, Barakallahu Fikum.