Shalawat untuk mendapatkan syafaat


“Ya Allah, bershalawatlah atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad dengan shalawat yang mem buat-Mu rela dan menunaikan haknya, serta berikanlah wasilah kepadanya. Berikanlah kedudukan terpuji kepadanya pada han' kebangkitan sebagaimana telah Engkau janjikan. BaIasIah kebaikan-kebaikannya kepada kita sebagaimana ia memang berhak untuk mendapatkannya. Berikanlah balasan yang paling utama kepadanya meIebihi balasan-Mu kepada kebaikan seorang nabi yang Iain dari umatnya dan bershalawatlah untuk dia dan untuk saudara-saudaranya, para nabi, dan orang-orang saleh, wahai Zat Yang Maha Pengasih.”
Fadhilah:
Dalam Ihya’ Uluum al-Diin, Imam Ghazali menyebutkan shalawat ini sebagai shalawat yang dapat menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaat Nabi saw. kelak di hari kiamat.”
Cara pengamalan: 
1. Dibaca sebanyak 7 x pada hari Jumat, insya Allah akan mendapatkan syafaat Rasulullah saw. di hari kiamat.

Posting Komentar untuk "Shalawat untuk mendapatkan syafaat "

Jangan lupa di share ya, agar kebaikan tidak berhenti di kamu, Barakallahu Fikum.