Doa Setelah Sholat Sunnah Fajar

Doa Setelah Sholat Sunnah Fajar

Setelah Sholat Sunnah tetapi sebelum Iqamah :

Kemudian mengatakan:

 


Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ya Allah limpahkanlah sholawat dan salam atas junjungan kami, Muhammad dan atas
segenap keluarga dan sahabatnya.

Ya Allah. Aku memohon rahmat dari sisi-Mu, rahmat yang menjadikan hatiku mendapat petunjuk, dan menghimpun yang tercerai dariku, mengumpulkan yang terpecah, menjadikan aku beragama (ibadah) dengan baik, menjaga yang gaib dariku, mengangkat kesaksianku, menyucikan amalku, memutihkan wajahku, mengilhamiku dengan petunjuk serta melindungiku dari semua keburukan.

Ya Allah. Aku memohon kepada-Mu keimanan yang tulus dan kekal yang memenuhi hatiku, keyakinan yang sungguhsungguh hingga aku menyadari bahwa tiada musibah yang dapat menimpaku, kecuali yang telah Engkau tuliskan bagiku, serta (menjadikan) aku rela atas apa yang telah Engkau berikan kepadaku.

Ya Allah. Aku memohon iman yang tulus dan keyakinan yang tidak menjadikan aku kafir setelah itu. Aku memohon rahmat, agar dengannya aku mencapai kemuliaan-Mu di dunia dan akhirat.

Ya Allah. Aku memohon kepada-Mu kesabaran dalam ketentuan (Engkau), kemenangan ketika bertemu (denganMu), kedudukan para syuhada, kehidupan orang-orang yang beruntung dan kemenangan atas musuh, serta pertemanan dengan para Nabi.

Ya Allah. Aku menyerahkan kepada-Mu kebutuhanku, dan apabila pikiranku lemah, amalku kurang dan aku membutuhkan rahmat-Mu, maka aku mohon kepada-Mu, wahai Yang memutuskan segala perkara, wahai Penawar hati, sebagaimana Engkau alirkan diantara samudera, selamatkan aku dari azab yang pedih, ajakan yang terkutuk serta dari siksa kubur.

Ya Allah. Meskipun pikiranku lemah, niatku belum sampai, namun keinginanku adalah agar mendapat kebaikan yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu atau kebaikan yang Engkau berikan seseorang dari makhluk-Mu, maka aku menginginkan-Mu untuk mendapatkan itu, dan aku memohon agar mendapatkan hal tersebut, wahai Tuhan semesta alam

Ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk dan bukannya orang yang sesat dan menyesatkan, yang memerangi musuh-musuh-Mu, dan yang damai dengan kekasih-kekasih-Mu, kami mencintai manusia dengan cinta-Mu, dan kami memusuhi mereka yang menentangMu dari makhluk-Mu dengan permusuhan-Mu.

Ya Allah. Inilah permohonanku, dan kepada-Mu lah ijabah, dan inilah yang maksimal yang dapat aku lakukan, maka atas-Mu lah penyerahan diri, sesungguhnya kepada Allah-lah kembalinya segala sesuatu. Tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung; Yang memiliki tali yang kokoh dan keputusan yang benar, aku memohon kepada-Mu keamanan pada hari yang dijanjikan, dan surga pada hari yang kekal, bersama orang-orang yang mendekatkan diri (kepada-Mu) dan yang bersaksi yaitu mereka yang banyak melakukan ruku’, sujud, dan yang memenuhi janji (kepada-Mu); Sesungguhnya Engkau Maha Penyayang lagi Maha Pemurah; Dan sesungguhnya Engkau berbuat sekehendak-Mu, Maha Suci Engkau Yang mengenakan kemuliaan, dan berkata dengannya, Maha Suci Engkau yang menggunakan pakaian kemuliaan dan kedermawanan, Maha Suci Engkau yang tidak wajib menyucikan kecuali kepada-Nya, Maha Suci Engkau Yang memiliki anugerah dan nikmat, Maha Suci Allah Yang memiliki kekuasaan dan kemuliaan, Maha Suci Allah Yang memiliki keagungan dan kedermawanan, Maha Suci Allah, Yang menghitung segala sesuatu dengan ilmuNya.

Ya Allah. Jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya dalam lubukku, cahaya di pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya pada rambutku, cahaya pada kulitku, cahaya pada dagingku, cahaya dalam darahku, cahaya dalam tulangku, cahaya dalam sarafku, cahaya di depanku, cahaya dibelakangku, cahaya di sisi kananku, cahaya di sisi kiriku, cahaya di atasku dan cahaya di bawahku.

Ya Allah. Tambahkanlah aku dengan cahaya, berilah aku cahaya, serta jadikanlah bagiku cahaya, dengan rahmat-Mu, sholawat dan salam atas junjungan kami Muhammad, keluarga serta para sahabatnya.

Kemudian mengatakan:


Wahai Yang Maha Hidup dan Yang senantiasa mengurus makhluk-Nya, tiada Tuhan selain Engkau. (40 x)

Wahai Yang Maha Hidup dan Yang senantiasa mengurus makhluk-Nya, hidupkanlah hati kami agar ia menjadi hidup, dan perbaikilah amal-amal kami dalam urusan agama maupun dunia. (18 x)

Posting Komentar untuk "Doa Setelah Sholat Sunnah Fajar"

Jangan lupa di share ya, agar kebaikan tidak berhenti di kamu, Barakallahu Fikum.