Doa Setelah Sholat Tahajud

Sholat Tahajud dimulai dengan:
Dua rakaat pendek. Dalam RAKAAT PERTAMA membaca: Surah Al-Fatihah kemudian ucapkan:

Jika mereka datang padamu (Muhammad) dan mencari pengampunan dari Allah, setiap kali mereka berbuat salah terhadap diri mereka sendiri dan (engkau) Rasul telah berdoa untuk pengampunan bagi mereka, mereka akan menemukan bahwa Allah adalah Maha Pemaaf, Maha Penyayang. [Surah An-Nisa’ (4), Ayat 64]

Kemudian ucapkan:

Aku meminta pengampunan Allah (3 x)

Kemudian ucapkan:

Dengan Nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. (1) Katakan Muhammad), “Wahai kamu orang-orang kafir! (2) Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. (3) dan kamu juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. (4) dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. (5) dan kamu juga tidak akan pernah (pula) menyembah apa yang aku sembah. (6) Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. [Surah Al-Kafirun (109), Ayat 1-6]

Dalam RAKAAT KEDUA
Surah Al-Fatihah
Kemudian ucapkan:

Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [Surah An-Nisa (4), Ayat 110]

Kemudian ucapkan:

aku meminta Pengampunan Allah (3 x)

Kemudian ucapkan:

Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 1. Katakanlah (Muhammad), “ Dia adalah Allah, Yang Maha Esa. 2. Allah tempat meminta segala sesuatu. 3. Ia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. 4. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. [Surah Al-Ikhlas (112), Ayat 1-4]

Setelah ini membaca:


Allah Maha Besar (10 x);
Segala puji syukur bagi Allah (10 x);
Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah (10 x);
Maha Suci Allah lagi Maha Kudus (10 x);
Saya meminta pengampunan Allah (10 x);
Tidak ada Tuhan selain Allah (10 x);
• Ya Allah. Aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan dunia ini,
dan kesusahan pada Hari Penghakiman (kiamat). (10 x).

Dan dilengkapi dengan do’a dibawah ini:


Tidak ada Tuhan, melainkan Engkau; Kemuliaan bagi Engkau; maafkan dosa-dosaku; Aku memohon belas kasihan-Mu;
Ya Allah. Perluas pengetahuan ku, dan janganlah menyesatkan hatiku setelah Engkau membimbing aku kepada kebenaran, dan berilah aku rahmat-Mu; Engkau adalah Pemberi Karunia.

 Ya Allah, segala puji bagi-Mu. Engkau yang (senantiasa) mengurus langit, bumi dan apa-apa yang ada pada keduanya. Dan segala puji bagi-Mu. Untuk-Mu kerajaan langit dan bumi dan apaapa yang ada pada keduanya. Segala puji bagi-Mu. Engkau adalah cahaya langit dan bumi serta apa-apa yang berada di keduanya. Dan segala puji bagi-Mu. Engkau Pemilik langit dan bumi. Dan bagi-Mu pujian. Engkau adalah kebenaran. Dan janji-Mu adalah benar. Dan pertemuan dengan-Mu adalah benar. Dan firman-Mu adalah benar. Dan Surga adalah benar. Dan Neraka adalah benar. Dan para Nabi adalah benar. Dan Muhammad SAW adalah benar. Hari Kiamat adalah benar. Ya Allah, kepada-Mu lah aku berserah diri. Dan kepada-Mu aku beriman. Dan kepada-Mu aku bertawakal. Dan kepada-Mu kami kembali. Demi Engkau, aku memusuhi (apa-apa yang Engkau larang), dan demi Engkau, aku berlaku adil. Maka ampunilah aku atas apa-apa yang telah aku lakukan maupun apaapa yang akan aku lakukan, dan apa-apa yang aku rahasiakan serta apa-apa yang lebih Engkau ketahui dariku. Engkau Yang Terdahulu dan Yang Terakhir. Tiada Tuhan selain Engkau.

 

 

 

Posting Komentar untuk "Doa Setelah Sholat Tahajud"

Jangan lupa di share ya, agar kebaikan tidak berhenti di kamu, Barakallahu Fikum.