Kitab Kanzun al-Najah wa Al-Surur PDF - Abdul Hamid

Kanzun al-Najah wa al-Surur merupakan kitab karya ulama nusantara berdarah Kudus Jawa Tengah. Beliau bernama Abd al-Hamid bin Muhammad ‘Ali Quds bin Abd al-Qadir al-Khatib bin Abd Allah bin Mujir Quds atau biasa dikenal dengan nama Syeikh Abdul Hamid. Beliau tergolong ulama yang prolifik di masanya. Tercatat ada dua belas karya yang ditemukan dan beberapa yang hilang. Selain Kanzun al-Najah wa al-Surur, ada kitab lain karya Syeikh Abdul Hamid yang banyak dikaji di berbagai pondok pesantren, yaitu Lataif al-Isharat Sharh Tashil al-Turuqat li Nadhm Waraqat dalam bidang kajian ushul fikih.

Kanzun al-Najah wa al-Surur merupakan kitab kumpulan doa dan amaliyah para salaf al-salih selaras dengan hari dan bulan hijriyah. Dalam penyajiannya, beliau mengutip beberapa ayat dan hadis-hadis pilihan. Di antara keutamaan yang beliau sebutkan adalah lima keutamaan pada bulan Ramadhan.

Posting Komentar untuk "Kitab Kanzun al-Najah wa Al-Surur PDF - Abdul Hamid"

Jangan lupa di share ya, agar kebaikan tidak berhenti di kamu, Barakallahu Fikum.